Verslag MAAK.sessie Hoe moet de openbare ruimte eruit zien?

Verslag MAAK.sessie:
Hoe moet de openbare ruimte eruit zien?

7 november 2018


"Door het stimuleren van gebruik van de openbare ruimte door bewoners wordt de kwaliteit van de wijk hoger en versterk je het eigenaarschap van de bewoners van de wijk. “

In de knusse woonkamer van het sociaal wijkteam aan het Hof van Holland waren zo’n 15 mensen bijeengekomen om te praten over KLEURRIJK  ONTMOETEN in Kogerveld. Het was een mix van bewoners en betrokkenen: bewoners die al initiatieven in de wijk hadden georganiseerd, zoals de Buurtcamping, maar ook mensen die geïnteresseerd waren en bijgepraat wilden worden over de toekomst van de wijk en mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de wijk. Samen hadden zij een geanimeerd gesprek. Over de kansen in de wijk en die dingen die Kogerveld leuk en mooi maken. Maar er was ook veel ruimte voor die dingen die niet leuk zijn aan de wijk, die plekken die een doorn in het oog zijn voor bewoners.

Initiatieven

Het gesprek leert dat er best veel georganiseerd wordt in de wijk. Marguda vertelt dat ze op 10 oktober was er een buurtfeest in de Hofwijk, waar zo’n 50 buurtbewoners een leuke middag hadden, eerder was er een 3-daagse buurtcamping, waar bewoners elkaar konden ontmoeten, met een Halloweenfeest voor de kinderen als vervolg. Die initiatieven worden ondersteund, soms door verrassende partijen, zoals ontwikkelaar Timpaan, die bewoners in de Hofwijk heeft aangeboden om iets leuks aan de wijk te doen, op kosten van de ontwikkelaar. Een opknapbeurt van de speeltuin is daar in ieder geval het gevolg van. Maar er wordt nog verder gedacht aan andere mogelijkheden, zoals een pluktuin voor de buurt of een vissteiger in de Zaan.

Yolanda vertelt over het groenadoptieproject dat zij in de Boerenjonkerbuurt heeft getrokken, en het effect het groen op de leefbaarheid van het Jonkerplein had en dat zij nu nog samen met buurtbewoners aan het onderhoud van het plein werkt. Dit voorbeeld roept de vraag op of er uit dit goede voorbeeld lessen te trekken zijn voor andere plekken van de wijk.

Belemmering

Die vraag opende wel de deur naar een andere rode draad van het gesprek: de betrokkenheid van de bewoners bij de wijk. Het valt de aanwezigen op, dat het niet druk aan tafel is. En dat komt vaker voor, voelen de aanwezigen. Dat is iets wat blijvende aandacht verdient. Verder wordt er in het gesprek veel aandacht besteed aan die plekken in de wijk die een doorn in het oog zijn, zoals de spoorbrug over de oostzijde die slecht verlicht is, waardoor het geen fijne plek is om te zijn, laat staan te ontmoeten. De wijk heeft meer van die plekjes waar het onguur voelt of onveilig. Juist voor die plekjes schaam je je als bewoner, als er toeristen op de fiets vanuit Zaandam naar de Zaanse Schans proberen te fietsen. Juist op deze plekjes zou een gezamenlijke inzet lonen. Kleine interventies, die aantrekkelijk zijn voor het oog, en ondersteunend voor het gevoel van veiligheid. Maak een pleisterplaats op de Oostzijde, voor de mensen op de fiets richting de Zaanse Schans, tafels met bankjes en een mooie vlinderstruik zou al een begin zijn.

Verbinding

De aanwezigen vinden een verbinding in kinderen. Ook al woon je op verschillende plekken in de wijk, maar het feit dat veel mensen kinderen hebben – van allerlei leeftijden – verbind ze in de wens om Kogerveld een mooie aantrekkelijke wijk te maken, omdat je dat je kinderen gunt. Het Halloweenfeest was daar een mooi voorbeeld van, maar er wordt ook gesproken hoe druk het op straat is tijdens Sint Maarten. Dat is leuk! Maar er wordt ook hardop getreurd over het feit dat de huttenbouw in Kogerveld niet meer georganiseerd wordt, terwijl het in andere delen van de stad nog springlevend is.

Zo eindigde een avond met grote betrokkenheid, met zorgen en mogelijkheden. Een mooi startpunt om met elkaar aan de wijk te willen werken.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl