Verslag MAAK.sessie Aan de slag in eigen woning

Verduurzamen Kogerveldwijk

Verslag MAAK.sessie:
Aan de slag in eigen woning, hoe kun u uw woning verbeteren

Kogerveldwijk: verduurzaming bestaande bouw
31 oktober 2018


Veel wensen maar weinig mensen bij sessie over verduurzamen Kogerveldwijk

Waarom komen er niet meer woningeigenaren meepraten over verduurzaming? Dat was de eerste grote vraag die de deelnemers, die er wél waren, stelden bij de MAAK.sessie bij Bouwmensen op 31 oktober. 

Het viel iedereen op dat er zo weinig mensen kwamen. Daar ging de discussie dan ook vooral over. Hoe kan dit en waar is het misgegaan? Heeft dit met de communicatie te maken vanuit de gemeente, of met weinig enthousiasme in de wijk? En hoe kan je men dan enthousiasmeren?

Verduurzaming
De deelnemers in de sessie  denken dat er nog maar weinig initiatieven zijn rond verduurzaming van (eigen) huizen en appartementen in de wijk. Er zijn wel verschillende wensen en signalen geuit:

  • Woningeigenaren in de Kogerveldwijk meer aan te moedigen om hun woning te verduurzamen (vereniging van eigenaren -en bewoners)
  • Gemeente moet meer doen om woningeigenaren op de hoogte te stellen van en betrekken bij wat de gemeente doet op dit gebied (bewoners)
  • Aanvullend op voorgaande bullit: Een klimaat/energiecoach (vanuit ROSA-raadsleden)
  • De gemeente moet verenigingen van eigenaren (VvE’s) ondersteunen bij het krijgen van stadsverwarming
    Subsidies makkelijker maken  (vanuit VvE-bestuurders  en bewoners)  
  • Stadsverwarming (iedereen)
  • Verduurzaming van je woning verdien je niet terug, het moet echt goedkoper worden, anders gebeurt er voorlopig niets (bewoners)
  • Oudere woningen verduurzamen kost  veel geld. Soms kan er beter gesloopt worden en nieuwe energiezuinige woningen teruggebouwd (bewoners)

Ideeën voor de toekomst
Op maandag 12 november wordt de opbrengst van de sessie gepresenteerd en wordt er vooruitgeblikt naar de toekomst rond de verduurzaming van de bestaande bouw in de wijk. Kunnen we meer VvE’s enthousiast maken, misschien met een speciaal energiecafé voor VvE’s? Komen er mooie mogelijkheden als het warmtenet doorgang vindt? En zijn er op korte termijn misschien ook opties als het verloten van warmtescans om mensen enthousiast te maken over wat er nu al kan op het gebied van isoleren, ventileren en zonnepanelen?

Aan alle mensen die er waren: dank voor uw bijdrage! En… wordt vervolgd.

Schets Olivier ideeen mooie mix

Hoort bij agendapunt 2040:  mooie mix

Foto bijeenkomst MAAK.Kogerveldwijk verduurzaming bestaande bouw

Olivier schetst tijdens bijeenkomst Mooie Mix

Bord Mooie mix

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl