MAAK.weken Kogerveldwijk

Praat mee en MAAK mee aan een buurt waar iedereen zich thuis voelt en met plezier woont, werkt en ontspant.

De MAAK.weken in de Kogerveldwijk

Hoe ziet de Kogerveldwijk eruit in 2040?  Na een analyse van alle kansen voor de wijk, die we met vele bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk hebben gemaakt, is het tijd om samen naar de toekomst te kijken.

Twee weken lang kwamen in verschillende MAAK.sessies de zeven agendapunten voor 2040 aan bod. Op allerlei plekken en met verschillende thema’s: in zogenaamde MAAK.sessies.  Er is hard gewerkt aan een beeld van de Kogerveldwijk voor de toekomst.

Benieuwd naar de opbrengst van de MAAK.weken?
Ben je benieuwd  wat de MAAK.weken heeft opgeleverd? Scroll naar beneden en lees de verslagen van alle sessie hieronder! Wij danken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd!

Maandag 29 oktober: MAAK.weken: de aftrap

Op 29 oktober trapten we in Surbeza de twee MAAK.weken af met een presentatie van stedenbouwer Jeroen Ruitenbeek. Hij  gaf een toelichting op de totstandkoming van de wijk in het beginsel, met een opbouw naar het heden. Ondersteund door foto’s van vroeger en nu. Vervolgens gaf hij zijn visie op de ontwikkelingen die in de toekomst plaats zouden kunnen vinden, ondersteund met een aantal plattegronden van mogelijke uitwerkingen in 2018, 2020, 2030 en 2040.  

Lees hier het verslag van de aftrap

De flyer MAAK.weken Kogerveldwijk

Lees hier de brief die in de wijk is verspreid over de MAAK.weken

Gebiedsperspectief: een toekomstbeeld voor de wijk

Supervisor voor de Kogerveldwijk is Jeroen Ruitenbeek. Bij de Aftrap van de MAAK.weken vertelt hij over zijn visie. Meer weten? Lees ook het interview dat Jeroen eerder gaf over de wijk. 

Woensdag 31 oktober
Aan de slag in eigen huis, hoe kunt u uw woning verbeteren?

Er gaat flink geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de wijk: nieuwe woningen, verbetering van de buitenruimte en verbindingswegen … Ziet u als Kogerveldse woningeigenaar of –eigenares, of lid van een Vereniging van Eigenaren dit ook als een kans? Welke mogelijkheden zijn er voor u om uw eigen woning of flat te verbeteren? Ook als het gaat om isolatie, zonnepanelen en andere ‘duurzame’ maatregelen? Tijdens de workshop bespreken we samen met experts de mogelijkheden en kijken we of we deze verder willen verkennen.

Samen met (o.a.): Marina Schuit, vakspecialist duurzaamheid (gemeente Zaanstad) en Raoul Santibanez (Duurzaam Bouwloket) en Aleida Verheus (Atrivé, VvE-begeleiding bij verduurzaming)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  mooie mix

Donderdag 1 november
Waar en hoe creëren we toffe plekken in de buurt?

Praat mee over welke plekken in wijken en buurten parels zijn waar we veel meer uit kunnen halen - als we slim samenwerken! We beginnen met het Zilverschoonplein. Een nieuw kunstwerk, een nieuwe inrichting, een veiliger plein... wat kan er? Wat wilt u? En wat doet u?

Samen met (o.a.): Martine Koppe (wijkmanager gemeente Zaanstad),  Irma Gort (projectleider gemeente Zaanstad) en Hugo Rots (ontwerper van de fontein)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  parels ontdekken

Maandag 5 november
Hoe maken we de Kogerveldwijk klimaatrobuust?

We weten allemaal dat het klimaat aan het veranderen is, van hetere zomers tot nattere, zachte winter. De stad moet op een andere manier ingericht worden om de overlast door deze klimaatverandering te beperken. Om op een duurzame manier om te gaan met onze toekomst, moeten we daarnaast ook de manier waarop we energie
verbruiken durven herdenken.

In de Kogerveldwijk willen we voorloper worden in het samen opzetten van oplossingen om bewuster met energie om te gaan en onze wijk klimaatrobuust te maken. Zo denken we na hoe we onze groene ruimte kunnen inzetten om om te gaan met wateroverlast, of hoe de openbare en gedeelde ruimte ingezet kan worden voor
groene energie. Hoe we grijs kunnen inwisselen voor groen, om om te gaan met de stedelijke hittestress. We stimuleren elkaar om ons persoonlijk gedrag en hoe we omgaan met de ruimte te verduurzamen en zetten positieve initiatieven op. Zestig procent van de stad is niet van de gemeente dus de oplossingen kunnen niet alleen van de overheid komen.

Samen met (o.a.): Hans Grotenbreg (adviseur openbare ruimte gemeente Zaanstad) en Arjen de Laet, (vakspecialist klimaatadaptatie en bodem gemeente Zaanstad) en Stef Weekers (AM)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  fris en energiek

Dinsdag 6 november
Hoe ziet uw woonbuurt van de toekomst eruit?

Er komen flink wat woningen bij in Kogerveldwijk, op verschillende plekken in de wijk. Zo kan er een mooie mix ontstaan van oude en nieuwe woningen, laagbouwwoningen en appartementen, jonge en oude bewoners en iedereen daar tussen in. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwbouw optimaal bijdraagt aan deze mooie mix? Naar wat voor woning zou u verhuizen? Hoe ziet uw woning en woonbuurt van de toekomst eruit? Een gesprek over prettig wonen, waarbij men creatief aan de slag ging.

Samen met (o.a.): Marian van den Brink en Willeke Koops (visiespecialisten gemeente Zaanstad) en Ron Haerkens (AM)

Lees hier het verslag 

Hoort bij agendapunt 2040:  mooie mix

Woensdag 7 november
Hoe moet de openbare ruimte eruit zien?

Het bestaande groen en blauw in de wijk wordt erg gewaardeerd. De ruime en groene opzet van de Kogerveldbuurt, de nabijheid van de Zaan, het opgeknapte Boerejonkerplantsoen, de Gouw, de groenzone rond de Noordervaldeursloot, het nabijgelegen Jagersveld etc. Er is alle gelegenheid om te bewegen, buiten te zijn en om mensen te ontmoeten.

In de komende tijd zullen er meer woningen in de Kogerveldwijk bij komen. Het wordt daarmee nog belangrijker dat het groen en blauw goed bereikbaar is, goed onderhouden en dat er meer intensief gebruik van kan worden gemaakt. We zorgen er bij plannen in het gebied voor dat er betere en veiliger verbindingen ontstaan en logische plekken voor ontmoeten. Maar we willen ook dat bewoners zich meer en meer eigenaar voelen van de openbare ruimte van hun wijk. Zo werken we samen aan het aantrekkelijker en bruikbaarder maken van het bestaande groen en de open ruimte zodat de wijk mooier en levendiger wordt. Door ze samen actief in gebruik te nemen en verloren plekjes een nieuwe betekenis te geven. Van kijkgroen naar gebruiksgroen!

Verschillende delen van de Kogerveldwijk hebben hun eigen opgave op het gebied van groen en blauw. De Zaan is niet overal even goed te beleven. Het ruim opgezette groen in de Kogerveldbuurt is soms tegelijkertijd leeg en zonder leven. Hoe willen we de openbare ruimte van de Kogerveldwijk met elkaar gebruiken en wat betekent dat voor hoe de grotere nieuwbouwplannen er uit moeten gaan zien. Voelen we ons dan wel eigenaar van die openbare ruimte? Tijdens de startbijeenkomst gaan we samen op zoek naar een casus die we in een eerste workshop verder willen gaan uitwerken.

Samen met (o.a.): Marc den Hertog, stedenbouwer gemeente Zaanstad, Marije Ruigrok (AM)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  kleurrijk ontmoeten

Donderdag 8 november
Hoe zorgen we voor een gezonde wijk?

Tijdens deze bijeenkomst willen we met bewoners en maatschappelijke organisaties een perspectief maken op de terreinen zorg, gezondheid, bewegen, onderwijs, sport. Wat (en wie) is nodig en welke stappen moeten we zetten om in 2040 (liefst zo ver mogelijk daarvoor) een gezonde wijk te zijn. De bijeenkomst begint stipt om 17.00 met een warming-up!

Samen met (o.a.): Tom Moons kennisspecialist zorg (gemeente Zaanstad) en Annelijn de Ligt (GGD / JOGG)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  gezond van lijf en geest

Donderdag 8 november
Wat is de impact van een creatieve broedplaats?

We willen in de workshop laten zien wat de impact van een creatieve broedplaats voor de buurt kan zijn. Wat heeft de Honigfabriek de afgelopen jaren betekend voor de directe omgeving en zou iets dergelijks ook denkbaar zijn in de Kogerveldbuurt? Waar zou die dan moeten komen en waarom? U gaat zelf tijdens deze workshop ook creatief aan de slag!

Samen met (o.a.): Marcel Verra (netwerkspecialist economie gemeente Zaanstad), Els Bakker (Honigfabriek)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  actieve wijk

Vrijdag 9 november
Wat doen we met het station en het gebied eromheen?

Er zullen in de komende periode meer woningen in en om de Kogerveldwijk bij gaan komen. De Kogerveldwijk is nu over het algemeen goed bereikbaar. Het toevoegen van woningen kan echter niet gepaard gaan met een ongebreidelde toename van het aantal auto’s. Wil de Kogerveldwijk bereikbaar blijven, dan moet het mobiliteitsbeeld veranderen: minder auto’s, lagere parkeernormen, autodelen, een schaalsprong op het gebied van fiets en openbaar vervoer (nieuwe en snellere verbindingen), etc. Ook het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Heijermansstraat/Scholtenstraat, het afwaarderen van de A7 en op langere termijn het ondertunnelen van de A8 zijn maatregelen die hierin passen.

Het station Zaandam Kogerveld en omgeving kunnen een cruciale rol vervullen om het mobiliteitsbeeld te veranderen. Het stationsgebied is dé centrale plek in de Kogerveldwijk. Maar de bereikbaarheid te voet en per fiets kan beter en de treinfrequentie is beperkt. Daarnaast is het station(sgebied) geen aantrekkelijk verblijfsgebied, het heeft geen uitstraling en er is weinig te beleven. Wat moet er met het station en het gebied erom heen gebeuren, zodat mensen daar vaker gebruik van maken c.q. vaker verblijven en elkaar daar ontmoeten?

De bereikbaarheid kan beter, het aantal treinen is beperkt én het is er niet erg gezellig. Hoe wilt u gebruikmaken van het station en het gebied eromheen? Ontwerp mee aan het station van de toekomst!

Samen met (o.a.): Eric de Niet, visiespecialist (Gemeente Zaanstad), Sonja Puhl (fietsersbond), Jan Broersma (werkgroep A8) en Maarten Markus (AM)

Lees hier het verslag

Hoort bij agendapunt 2040:  vernuftig vervoer


Maandag 12 november
Eindoverzicht MAAK.weken: hoe gaan we verder?

Benieuwd waar allemaal aan is gewerkt in de MAAK.weken? En hoe het verder gaat in de Kogerveldwijk?
Kom langs en ontdek!

Samen met (o.a.): procesmanager Ilja de Vries en Stef Weekers (AM)

Een verslag volgt


Ga naar Zaanstad.nl