Verslag bijeenkomst 4 december 2017 

Locatie: hulpverleningsdienst Zaanstreek Waterland

Zorgen om gezondheid en verkeer, maar ook vraag naar brochures

Meer dan 100 mensen kwamen naar de informatiebijeenkomst op 4 december. Op de agenda stonden de nieuwbouwplannen voor de voormalige sportvelden van Oostzijderveld. Ook de analyse die binnen het project MAAK.Zaanstad is gemaakt van de hele Kogerveldwijk kwam aan bod. 

Bij ontvangst in de kantine van de hulpverleningsdienst kregen bezoekers een kijkje in de keuken van de brandweer en andere hulpverleners.

Verkeer en parkeren zorg

Bewoners spraken de nodige zorgen uit in reactie op de plannen op Oostzijderveld. Verkeer vormt een zorg waar de gemeente wat hen betreft nog de nodige aandacht aan moet besteden: vooral rond de situatie op het Bernardplein en de toegang tot de nieuw te bouwen buurt. Ook voorzien ze parkeerproblemen met de komst van zoveel nieuwe bewoners.

Impressie van de bijeenkomst op 4 decemberGezondheid en nader 
onderzoek A8

Ten aanzien van de analyse van de wijk spraken verschillende mensen grote onrust uit over hun gezondheid in verband met fijnstof, roet en geluid van de A8. Ze ervaren dat de gemeente hun zorgen niet goed oppakt en dat dit onderwerp niet stevig genoeg in de analyse te vinden is. 

Lees meer over het onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de A8

bewoners op de bijeenkomst 4 decemberBewoners op de bijeenkomst 4 december

Hoogbouw en verstedelijking

Wethouder Addy Verschuren maakte duidelijk wat de dilemma’s zijn bij stadsontwikkeling: “Dat we een forse ambitie hebben op het gebied van woningbouw, dat snapt iedereen, en iedereen wil dat we snel gaan bouwen. Ook is er veel begrip voor dat dat bouwen niet in het buitengebied zou moeten. Maar dat betekent dat we in de stad moeten verdichten”, legde hij uit. “En dan komen deze pijnpunten naar boven.”

Nieuwe bewoners

Naast kritische geluiden was er ook enthousiasme bij aanwezigen. De plannen voor een nieuwe groene route voor de hele wijk werden goedkeurend ontvangen. Ook jonge stellen die aanwezig waren, zagen een mooie kans in de nieuwe woningen die zijn gepland. “We hoopten dat er ook al een brochure klaar zou liggen.”

Vervolg

Zover is het nog niet. Het kwaliteitskader voor de nieuwbouwplannen wordt eerst aan de raad voorgelegd ter instemming. Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden begonnen. Het terrein wordt met zand opgehoogd voor de zogenaamde ‘voorbelasting’. Die zorgt ervoor dat er in een later stadium zo weinig mogelijk verzakking plaatsvindt.

Bekijk de presentatie van Sander Lap over de plannen op Oostzijderveld

Bekijk de analyse van de Kogerveldwijk

foto van bewoners om tafel
Na afloop van de bijeenkomst praatten veel bewoners na over ontwikkelingen in de buurt rond de plattegronden op tafel.


panoramafoto van de bijeenkomst op 4 december

foto van bewoners om de plattegrond van de wijk, aan tafel.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl