Ontwerp fontein

Ontwerp fontein Zilverschoonplein bekend

24 januari 2019
Woensdagavond 16 januari is het ontwerp voor de fontein op het Zilverschoonplein bekend gemaakt: ontwerp B! In totaal hebben 40 mensen gestemd op het ontwerp van hun voorkeur. Een ruime meerderheid van de stemmers, 33 stemmen, heeft gekozen voor ontwerp B! Ontwerp A kreeg 1 stem en C kreeg 6 stemmen.

Tot 13 januari konden bewoners hun stem uitbrengen op 1 van de drie voorgestelde ontwerpen voor de fontein. Op speelse wijze wordt met het nieuwe ontwerp gezorgd voor een veilige fontein, door de binnenkant van de bak van de fontein op te hogen en daar water overheen te laten lopen. Ook wordt de fontein voorzien van verlichting en kleine spuiters.

Werkzaamheden

De fontein kon in zijn oude staat niet goed worden onderhouden en schoongehouden. Er zijn verzoeken geweest om een heel andere fontein te plaatsen. Gezien de hoge kosten van aanpassing om het water schoon te maken en te houden met ondergrondse installaties is gekozen voor behoud van de fontein met aanpassing van de waterbak en de fonteinspuiter. Het oude bronzen kunstwerk bij de fontein was in slechte staat en is daarom weggehaald. De fontein is inmiddels weer schoon en veilig. Nu het gekozen ontwerp bekend is kunnen de werkzaamheden aan de fontein afgerond worden.

Het winnende ontwerp: BHoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl