Medefinanciering provincie Noord-Holland

Aanmelding Kogerveldwijk voor medefinanciering bij provincie Noord-Holland

31 oktober 2018
De provincie Noord-Holland heeft gemeenten gevraagd om te komen met businessplannen voor gebieden waar mogelijkheden liggen om binnenstedelijk woningen te realiseren, maar waar ook financiële knelpunten zijn die de ontwikkeling bemoeilijken. De provincie wil graag een rol spelen in het aanjagen van deze ontwikkelingen, met name door medefinanciering van OV-Knooppunten.

De ontwikkeling van de Kogerveldwijk, onderdeel van MAAK. Zaanstad, is een voorbeeld van zo’n gebied. Daarom kiest het college er voor om Knooppunt Kogerveld aan te melden bij de provincie voor medefinanciering. Met deze aanvraag loopt het college vooruit op het gebiedsperspectief dat in de komende periode wordt gemaakt. Tegelijkertijd is uit de analyse van het gebied, die college en raad in 2017 hebben vastgesteld, al gebleken dat de bereikbaarheid van de wijk en de verbinding tussen buurten moet verbeteren. Het college wil deze kans niet voorbij laten gaan omdat het waarmaken van ontwikkelingen in dit gebied alleen mogelijk is met bijdrages van partners. Deze aanmelding maakt onderdeel uit van de samenwerkingsagenda tussen de gemeente en provincie.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl