In gesprek over MAAK.Zaanstad

In gesprek over MAAK.Zaanstad 

'Onderzoek vanachter je bureau heeft geen zin: je moet met bewoners in gesprek.'

Zaanstad. Een stad met een unieke samenstelling, een bijzondere geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst. Die toekomst maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat een viertal gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien. Door samen met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan, bekijken we hoe we deze vier gebieden, ieder rijk aan  historie, een positieve impuls kunnen geven. We spraken met programmamanager Marie-Louise Sanders over de MAAK.Zaanstad-gebieden Midden en Noord. 

Marie-Louise, wat houdt jouw rol bij MAAK.Zaanstad precies in?

'Als programmamanager probeer ik de doelen die zijn gesteld goed uit te voeren. Met MAAK.Zaanstad hebben we een aantal ambities: we willen de vier gebieden van Zaanstad laten groeien, de kwaliteit en leefbaarheid van de buurt verbeteren, en dit willen we natuurlijk ook op een duurzame manier doen. Wat belangrijk is, is dat de gemeente als organisatie en bewoners en andere belanghebbenden in de stad elkaar weten te vinden. Het heeft geen zin om alleen een onderzoek vanachter je bureau te doen: juist door met bewoners in gesprek te gaan, kunnen we de stad laten groeien op een manier die ook aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. Mijn rol is dus om het programma uit te voeren in verbinding met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat ik bewustwording en draagvlak probeer te creëren, aansluitend op waar Zaanstad behoefte aan heeft.'

Op welk gebied focus jij je en hoe kenmerkt dit gebied zich?

'Het is mijn taak om de gebieden Midden en Noord aan te pakken. De wijk Kogerveld, het gebied langs de Zaan in Zaandijk, het industrieterrein langs de Vaart bij Krommenie en Wormerveer, maar ook langs de Zaanbocht tussen Wormerveer en West-Knollendam. Dat zijn plekken waar we een betere verbinding willen creëren tussen de buurten, maar ook tussen wonen en werken. Wonen en werken is in Zaanstad altijd al gemengd. Fabrieken naast woningen is in gebied Midden een bekend beeld. De behoefte groeit om wonen en bedrijvigheid op een meer verantwoorde manier te mengen. Kantoor aan huis, zeg maar. Dat willen we dus in gebieden als deze mogelijk maken. Dat is best een uitdaging, want er zitten nog bedrijven en die wil je niet wegjagen. Dat mag ik in goede banen leiden.'

Wat is dan de belangrijkste taak die er voor je klaarligt?

'Het belangrijkste vind ik dat we een tempo aanhouden dat iedereen kan bijbenen. De markt rukt op. Ontwikkelaars bellen dagelijks om te melden dat ze een locatie hebben gevonden om te ontwikkelen. De gemeente begeleidt hierin: wij moeten beoordelen of dat wel of geen goed idee is. Maar dan moet je wél een visie voor dat gebied hebben. En die visie maken, willen we als gemeente juist samen met bewoners en belanghebbenden in het gebied doen. Dat moet in een uitgebalanceerd tempo. De bewoners en gebruikers kunnen waardevolle input geven, maar je wilt niet dat de gebiedseigenaren en ontwikkelaars ondertussen afhaken. Dat is het meest uitdagende.'

Welke kansen zie jij om die gebieden MAAK-proof te maken?

'Om kwaliteit toe te voegen aan de plekken die dreigen te verloederen. Je wilt hier leefbare woon-werkbuurten van maken. Het gaat dan met name om de terreinen die direct aan de oostkant van de Zaan liggen, maar ook in het noorden bij Noordeinde van Wormerveer. Deze gebieden zijn dus ook al lang in beeld voor potentiële woningbouw.'

Hoe verloopt de samenwerking met ondernemers en bewoners uit deze buurt?

'Het is prima te doen om een bewonersbijeenkomst  te organiseren, maar ook andere vormen van samenwerking met bewoners en gebruikers loopt goed. De kunst is om mensen betrokken te houden, óók bij de doelen die wat verder weg liggen dan het hier en nu. Thematafels helpen om de discussie over de verdere toekomst aan te gaan: in gesprek over concrete thema’s die een snaar raken bij bewoners. Denk aan parkeren, hoogbouw in de omgeving, scholen in de buurt. Bovendien hebben we dan ook aandacht voor het sociale programma. Stel dat er een bedrijf weggaat uit de buurt of sluit en bewoners hun baan verliezen. Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan?'

Waarom is MAAK.Zaanstad nu zo belangrijk?

'We hebben jaren van crisis achter de rug en nu is de groei weer aan het toenemen. De druk op woningmarkt is gigantisch. We moeten nu het gesprek voeren om plannen te kunnen maken waar draagvlak voor is en waarmee we de komende jaren verder kunnen. Inverdan kreeg aanvankelijk aardig wat weerstand. Daarom moet er tijd en ruimte zijn voor het gesprek met de stad. Nu zien we ook wat Inverdan heeft opgeleverd: aan woningen, maar ook aan het gezicht van de stad. Door de MAAK.gebieden nú aan te pakken kunnen we voortborduren op het succes van Inverdan. '

Marie-Louise SandersMarie-Louise Sanders, programmamanager MAAK.Zaanstad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl