Eerste stap gezet in ontwikkeling Hofwijk Noord

Plannen voor 750 nieuwe woningen in Kogerveldwijk

De gemeenteraad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. De eerste stap is gezet. Een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgesteld door de raad op 12 december.  

“We staan aan de vooravond van een grote en belangrijke ontwikkeling in de Hofwijk”, zegt wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger. “De sanering van het Kan-terrein en de transformatie van dit gedateerde bedrijventerrein is iets dat we al langer willen. Er liggen hier geweldige kansen om een mooie woon-werkbuurt te bouwen die van toegevoegde waarde is voor de hele wijk. Dit plan past bij de ambitie die de raad eerder al vaststelde met het toekomstperspectief 2040 voor de Kogerveldwijk”.

Moeilijk terrein om te ontwikkelen

Binnen het gebied ligt het Kan-terrein al decennia braak. Het is erg moeilijk gebleken om het te ontwikkelen. Dit komt mede doordat de grond in het gebied ernstig vervuild is. Daarnaast is er in de directe omgeving een verffabriek die momenteel voor beperkingen zorgt. Dit komt door een zogenaamde hindercirkel waarbinnen niet gebouwd mag worden. Verder zijn er binnen en rondom het gebied verschillende eigenaren die ieder hun eigen ambities hebben. Om de ontwikkeling nu dan toch echt op gang te krijgen, zijn de gemeente Zaanstad, de grondeigenaar van Kan en Rochdale intensief in gesprek gegaan en hebben daar ook een aantal eigenaren van omliggende percelen bij betrokken. Met dit besluit kunnen er grote stappen naar verbetering worden gezet.

Ook nog besluit van provincie nodig

De uitgangspunten waarmee de raad heeft ingestemd gaan onder andere over de sanering van het Kan-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen dat er komt, over de parkeernorm en parkeerregulering in de nieuwe wijk en over financiën. Aan de raad is gevraagd om 3,2 miljoen bij te dragen aan deze ontwikkeling. Aan de provincie wordt eenzelfde bijdrage gevraagd. Het besluit daarover wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.

Grote verandering voor de wijk

Met de grondeigenaar van het Kan-terrein zal een Anterieure Overeenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Als alles doorgaat, betekent het een flinke verandering voor de wijk en voor de huidige bewoners.  

Klik hier voor meer informatie en  het raadsvoorstel.

het gebied waar het om gaat

schets uit het perspectief voor 2040

telmodel voor de nieuwe wijk.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl