Veelgestelde vragen Hofwijk Noord

Project Hofwijk Noord Fase 1

 • Hoe komt de wijk eruit te zien?

  Het plan is  om het bedrijventerrein Hofwijk Noord te veranderen in een levendige stadswijk. Een compacte wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens. Met aandacht voor groen langs de gebouwen, straten en aan de Zaan. Er komen naast woningen ook voorzieningen, zoals scholen, winkels en horeca.

 • Er komen 750 woningen. Waarom zoveel en zo hoog?

  Er is een grote behoefte aan woningen in Zaanstad. Het plan is om van het projectgebied Hofwijk Noord een stadswijk te maken, dichtbij voorzieningen zoals het station Kogerveld. Om een grotere hoeveelheid woningen te realiseren, moet er ook in de hoogte gebouwd worden. Dit moet passen in de omgeving. De bouwhoogte wordt uiteindelijk vastgelegd in een bestemmingsplan.

 • Wie zijn de initiatiefnemers van dit plan?

  Kan Houtverduurzaming en woningcorporatie Rochdale samen met verffabriek Touwen en de andere grondeigenaren.  

 • Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan Hofwijk Noord vastgesteld.

Vervuiling en schoonmaak

 • Hoe wordt de grond schoongemaakt?

  Er wordt gekozen voor een duurzame vorm van saneren. Dit betekent dat de vervuiling wordt weggehaald en/of de grond wordt schoongemaakt, zodat de grond schoon is na de sanering.

 • Wie betaalt de sanering?

  De gemeente draag zorg voor de grondsanering. De gemeente maakt afspraken met de initiatiefnemers van ontwikkelingen in het gebied over een bijdrage aan de kosten van de sanering.

 • Wanneer start de schoonmaak en hoe lang gaat het duren?

  Uitvoering van de sanering kan beginnen na het vertrek van verffabriek Touwen. Dit zal naar verwachting uiterlijk december 2021 zijn. Het is nog niet bekend hoe lang de sanering gaat duren.

Woningen

 • Wat voor nieuwbouwwoningen komen er?

  De uitwerking moet nog plaats vinden. Vast staat dat er een mix komt van goedkope, middendure en vrije sector woningen.

 • Komen er ook sociale huurwoningen?

  Er komt 20% aan sociale huurwoningen. In de omgeving zijn al veel sociale huurwoningen. Om er een gemengde woonbuurt van te maken ligt de focus op betaalbare koopwoningen, middendure en vrije sector huizen.

 • Komen er alleen maar huizen of ook andere voorzieningen?

  Er is ruimte voor andere voorzieningen zoals een kinderdagverblijf of horeca. De invulling wordt verder uitgewerkt.

Verkeer en parkeren

 • Zijn met meer dan 700 woningen in de wijk de toegangswegen nog wel voldoende?

  Voor de ontwikkeling  van Hofwijk Noord fase 1 is modernisering en aanpassing van de omliggende wegen nodig. Dit wordt meegenomen in de plannen.

 • Wordt er betaald parkeren ingevoerd?

  Ja, in het projectgebied wordt betaald parkeren ingevoerd.

 • Wanneer wordt er betaald parkeren ingevoerd?

  Op het moment dat de woningen opgeleverd zullen worden.

 • Wat wordt er gedaan om parkeeroverlast in de buurt te voorkomen?

  Bij de verdere uitwerking van het project wordt onderzocht wat het effect van betaald parkeren in het projectgebied betekent voor de omgeving. Daarbij wordt meegenomen of het wenselijk is om in heel Hofwijk betaald parkeren in te voeren,  om parkeerdruk te voorkomen. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl