Hofwijk Noord: Fase 1

Ontwikkelingen bedrijventerrein Hofwijk Noord


De gemeenteraad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. De eerste stap is gezet. Een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgesteld door de raad op 12 december.  

Moeilijk terrein om te ontwikkelen
Binnen het gebied ligt het Kan-terrein al decennia braak. Het is erg moeilijk gebleken om het te ontwikkelen. Dit komt mede doordat de grond in het gebied ernstig vervuild is. Daarnaast is er in de directe omgeving een verffabriek die momenteel voor beperkingen zorgt. Dit komt door een zogenaamde hindercirkel waarbinnen niet gebouwd mag worden. Verder zijn er binnen en rondom het gebied verschillende eigenaren die ieder hun eigen ambities hebben.

Initiatiefnemers - wie gaat waarover?
Kan Houtverduurzaming en woningcorporatie Rochdale samen met verffabriek Touwen en de andere grondeigenaren.

proces & planning
De raad heeft op 12 december een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld.  Deze gaan onder andere over de sanering van het Kan-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal sociale huurwoningen dat er komt, over de parkeernorm en parkeerregulering in de nieuwe wijk en over financiĆ«n. Aan de raad is gevraagd om 3,2 miljoen bij te dragen aan deze ontwikkeling. Aan de provincie wordt eenzelfde bijdrage gevraagd. Het besluit daarover wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.

Met de grondeigenaar van het Kan-terrein zal een Anterieure Overeenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Als alles doorgaat, betekent het een flinke verandering voor de wijk en voor de huidige bewoners.  

Wil je meer weten over dit project?
Stuur ons een e-mail


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl