Het stationsgebied Kogerveld

Ontwikkelingen stationsgebied Kogerveld

Gemeente Zaanstad werkt aan een visie voor het gebied rondom NS-station Kogerveld. In de visie staat beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld: wat wordt het karakter van het gebied? Welke voorzieningen, bedrijven of woningen zijn er nodig? En hoe richten we het verkeer en het groen in de wijk in? Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij het maken van de visie. 

Vier verschillende ideeën voor de wijk – welke werken we verder uit?

Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben bewoners, bedrijven en andere betrokkenen uit het gebied meegedacht over diverse vraagstukken. Er is  gezamenlijk bekeken welke opgaven en kansen er liggen, maar ook welke knelpunten. 

Tijdens een eerste overleg beschreven we welke vier ideeën we voor de wijk gaan uitwerken:

  • Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit
  • Prettige en gezonde openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • Benutten knoopwaarde voor werk en opleiding
  • Gedifferentieerde woon-werkomgeving

Tijdens de 2e vergadering hebben we de vier verschillende ideeën (scenario’s) laten zien:

  • Mobiliteitshub Zaandam-Oost
  • Klimaat-as Jagerplas- Zaan
  • Medisch Knooppunt Zaandam
  • Wijkhart Kogerveld

Aan bewoners, bedrijven en andere betrokkenen uit het gebied vroegen we wat ze van elk van de ideeën denken en welke ervaringen en meningen ze hebben voor de toekomst van de wijk.

Visie vastgesteld door de gemeenteraad

Deze gesprekken hebben geleid tot een concept-visie voor het stationsgebied Kogerveld. Deze concept-versie is in november 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Lees hier het nieuwsbericht van 19 november 2021. Donderdag 23 december 2021 heeft de gemeenteraad de Visie Stationsgebied Kogerveld vastgesteld. 

De volgende stap is opstellen van een Ruimtelijk Programma van Eisen en een inrichtingsplan voor het stationsplein van Kogerveld. Daarmee maken we de visie een stuk concreter. Door een capaciteitsprobleem loopt deze stap helaas vertraging op. Zodra we hier mee verder kunnen zullen we dat ook hier melden. 

De illustratie geeft een toekomstbeeld weer van het stationsplein Kogerveld, met veel ruimte voor voetgangers en voorzieningen die voor levendigheid  in het gebied zorgen. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl